Leieavtale gir frihet og sikkerhet

Leie finansiering.
Fordeler med leiefinans.

  • Handlingsfrihet - ved å leie kan du tilpasse utstyret etter bedriftens utvikling.
  • Rom for investeringer - ved leie slipper du og binde bedriftens kapital og beholder dermed mulighetene til å bruke penger til andre investeringer.
  • Leie påvirker ikke din bedrifts balanseregning ettersom leien bokføres som en kapitalkostnad. Dermed blir soliditeten uforandret.
  • Leie er vanligvis betraktelig billigere enn og bruke bedriftens egenkapital som i steden kan brukes på utvikling av kjernevirksomheten og derved bedre selskapets resultater.
  • Leiefinansen inkluderer allrisiko forsikring som dekker skader som bl.a. tyveri, brann, innbrudd.

Ansvar ved leiefinansiering.

Kunden har det fulle ansvaret ved leiet utstyr som renhold-vedlikehold og ellers feil som ikke dekkes av forsikring eller garanti.
Garanti på våre Carimali og Macco kaffemaskiner gir vi 50 000 kopper garanti som gir en trygghet for og unngå uforutsette kostnader. 

Vi anbefaler en av våre to serviceavtaler der vi kommer jevnlig på besøk og utfører proffrens-kontroll og bytte av slitasje deler sammen med kaffeleveransen . Eller avtalen med driftsgaranti som dekker alt.

Les mer om serviceavtale under produkter.

Ta gjerne kontakt med oss om et tilbud helt uforpliktet.
.. Har du spørsmål?

Ring oss på 93280081 eller send inn skjemaet under: